VAD Ä‍‍‍R VALU‍‍‍ES ACADEMY?

Values Academy är en ideell förening. Den är ett forum för information, kunskap och erfarenhet som vill inspirera värdedrivna människor och organisationer till utveckling.

Values Academy’s syfte är att samla, sammanställa och skapa ett utbyte av olika professionella aktörers erfarenheter och kunskaper i arbetet med värdedrivet ledarskap.

Values Academy vänder sig till företag, organisationer och konsulter som önskar bidra till en värdedriven, självmotiverad och målorienterad verksamhet.

Values Academy skall bidra till samverkan och nätverk för kulturell personlig och organisatorisk utveckling baserad på sunda värderingar, både nationellt och internationellt.

Values Academy och Värdedrivet Ledarskap är registrerade varumärken.®

SAMVERKAN

ansvarstagande

GLÄDJE

OMTANKE

MOD

LEDARSKAP

ENGAGEMANG

tillit

Values Academy leder utvecklingen av ett hållbart Värdedrivet Ledarskap® för individer, organisationer samt samhället och världen i stort.

© 2017 Values Academy - all rights reserved

VALUES ACADEMY

c/o Tore Palmén
Lerviksvägen 64
260 91 Förslöv

Kontakt: Patrik Andersson, ordförande 0735 054 233
E-mail:  info@valuesacademy.se

Välkommen!

VALUES ACADEMY

World Values Day 2017

values academy är stolt sponsor av

19 oktober - Läs mer:

www.worldvaluesday.com