VALUES ACADEMY

Values Academy’s syfte är att samla, sammanställa och skapa ett utbyte av olika professionella aktörers erfarenheter och kunskaper i arbetet med värdedrivet ledarskap.

Vi vänder oss till företag, organisationer och konsulter som önskar bidra till en värdedriven, självmotiverad och målorienterad verksamhet. Values Academy skall bidra till samverkan och nätverk för kulturell personlig och organisatorisk utveckling baserad på sunda värderingar, både nationellt och internationellt.

 

Hur kan vi hjälpa?

FÖR FÖRETAG

Values Academy hjälper företag att utkristallisera och levandegöra deras värdeord genom att ge förståelse för hur de kan "internalisera" och få värdeorden omsätta i handling varje dag.

FÖR KONSULTER

Vi vill vara ett forum för konsulter att öka kunskap om värderingar där de får konkreta verktyg och metoder för att kunna att arbeta med värderingar och den inre förändringsprocessen hos deras kunder.

FÖR LÄRARE

Vi vill vara ett forum för lärare och förse dem med konkreta verktyg och metoder för att kunna arbeta med värderingar i skolorna och samtidigt bidraga till att elever bli mer självmotiverade och självgående i sina studier.

FÖR INDIVIDER

Många upplever en vilsenhet i vardagen. Vi vill genom ett personligt Värdedrivet Ledarskap medvetandegöra värderingar och attityder som skapar inre harmoni och balans i tillvaron. Samtidigt lyfta frågan kring värderingar för att få fler att diskutera och reflektera kring vad vi som individer kan göra för att bidra till ett hållbart samhälle som helhet.  

Values Academy

En ideell förening  som fokuserar på värderingar och bidrar med information, kunskap, utbildningar och konkreta verktyg för att inspirera människor och organisationer till utveckling.

Välkommen!

Vem är vi till för?

aktiviteter

värderingar

utbildningar

medlemsskap

badge2

Values Academy firar 10 år och omformar medlemskapet  2020.Läs mer här.

 

Values Academy har fått nya stadgar. Läs mer här.

 

 

NYHETER 2020!