VAD ÄR VA‍‍‍LUES ACADEMY?

Values Academy’s syfte är att samla, sammanställa och skapa ett utbyte av olika professionella aktörers erfarenheter och kunskaper i arbetet med värdedrivet ledarskap.

Values Academy vänder sig till företag, organisationer och konsulter som önskar bidra till en värdedriven, självmotiverad och målorienterad verksamhet.

Values Academy skall bidra till samverkan och nätverk för kulturell personlig och organisatorisk utveckling baserad på sunda värderingar, både nationellt och internationellt.

Values Academy och Värdedrivet Ledarskap är registrerade varumärken.®

‍‍‍SAMVERKAN

ansvarstagande

GLÄDJE

OMTANKE

‍‍‍MOD‍‍‍

LEDARSKAP

ENGAGEMANG

tillit

Values Academy leder utvecklingen av ett hållbart Värdedrivet Ledarskap® för individer, organisationer samt samhället och världen i stort.

© 201‍‍‍8 Values Academy - all rights reserved

VALUES ACADEMY

c/o Tore Palmén
Lerviksvägen 64
260 91 Förslöv

Kontakt: Patrik Andersson, ordförande 0735 054 233
E-mail:  info@valuesacademy.se

Välkommen!

VALUES ACADEMY

För Före‍‍‍tag

För Ko‍‍‍nsulter

För Individer

För Lärare

Values Academy är en ideell förening. Den är ett forum som bidrar med information, kunskap, utbildningar och konkreta verktyg för att inspirera människor och organisationer till utveckling.

Values Academy hjälper företag att utkristallisera och levandegöra deras värdeord genom att ge förståelse för hur de kan "internalisera" och få värdeorden omsätta i handling varje dag.

Vi vill vara ett forum för konsulter att öka kunskap om värderingar där de får konkreta verktyg och metoder för att kunna att arbeta med värderingar och den inre förändringsprocessen hos deras kunder.

Vi vill vara ett forum för lärare och förse dem med konkreta verktyg och metoder för att kunna arbeta med värderingar i skolorna och samtidigt bidraga till att elever bli mer självmotiverade och självgående i sina studier.

Många upplever en vilsenhet i vardagen. Vi vill genom ett personligt Värdedrivet Ledarskap medvetandegöra värderingar och attityder som skapar inre harmoni och balans i tillvaron. Samtidigt lyfta frågan kring värderingar för att få fler att diskutera och reflektera kring vad vi som individer kan göra för att bidra till ett hållbart samhälle som helhet.