VALUES ACADEMY

FYLL I MEDLEMSANSÖKAN HÄR

Efter ett beslut vid ett extra årsmöte i december 2016 har medlemsformerna och medlemsavgifter bestämts så här:

1. Medlem: accepterar och samtycker till VAs värderingar, vision, mission och syfte enligt VA:s stadgar. Medlemsavgift: 200:-/år. Medlem är röstberättigad och tar del av medlemspaket. Medlemskapet är personligt.

2. VA-intressenter: registreras som nätverksdeltagare utan kostnad. Förs upp på distributionslistor och bjuds in till evenemang.

3. Sponsor: accepterar och samtycker till VA:s värderingar, vision, mission och syfte enligt VA:s stadgar. Sponsorbelopp om minst 1000 kr för ett år, inget övre belopp. Sponsor syns på hemsidan. Kan vara juridisk person.

LOOK

DETTA INGÅR I MEDLEMSKAPET

Tillgång till spännande och värdefulla möten med personer och organisationer i ett gediget nätverk.

  • Inspiration att själv utvecklas gynnsamt och göra en personlig värdefull resa, i det lilla och i det stora
  • En möjlighet att bidra till nätverket med egna insikter och värderingar.
  • Vårt nyhetsbrev
  • Värdefulla luncher och Värdefulla caféer på olika platser i Sverige.
  • Diverse aktiviteter, temadagar, föreläsningar, seminarier och utbildningar.
  • Rabatt på alla våra utbildningar:

Årsavgiften gäller för innevarande kalenderår dvs. 1/1 - 31/12.

Ev. uppsägning skall ske skriftligen 3 månader före medlemsperiodens utgång annars löper medlemskapet vidare med 12 månader.

OBS! Föreningens verksamhet är momsbefriad, vilket innebär ingen moms på medlemsavgifter.  

MEDLEMSAVGIFT

Values Academy leder utvecklingen av ett hållbart Värdedrivet Ledarskap® för individer, organisationer, samhället och världen i stort.

© 2017 Values Academy - all rights reserved

VALUES ACADEMY

c/o Tore Palmén
Lerviksvägen 64
260 91 Förslöv

Kontakt: Patrik Andersson, ordförande 0735 054 233
E-mail:  info@valuesacademy.se

- Värderingsresan

- Personligt Värdedrivet Ledarskap - PVDL

- Organisatoriskt Värdedrivet Ledarskap - OVDL

Vad kul att du vill bli medlem hos oss!

Vänligen betala in din medlemsavgift på vår bankgiro 320-0037.

OBS! Var vänlig att observera att skriva ditt namn på inbetalningsavin eller betalningsanvisningen som betalningsreferens.

Har du frågor eller om du vill i kontakt med oss tidigare ör det bara att ringa Tore Palmén på 070 835 64 66.

 

Välkommen!