VILL DU BLI MEDLEM HOS OSS?

Efter ett beslut vid ett extra årsmöte i december 2016 har medlemsformerna och medlemsavgifter bestämts så här:

1. Medlem: accepterar och samtycker till VAs värderingar, vision, mission och syfte enligt VA:s stadgar. Medlemsavgift: 200:-/år. Medlem är röstberättigad och tar del av medlemspaket. Medlemskapet är personligt.

2. VA-intressenter: registreras som nätverksdeltagare utan kostnad. Förs upp på distributionslistor och bjuds in till evenemang.

3. Sponsor: accepterar och samtycker till VA:s värderingar, vision, mission och syfte enligt VA:s stadgar. Sponsorbelopp om minst 1000 kr för ett år, inget övre belopp. Sponsor syns på hemsidan. Kan vara juridisk person.

LOOK

Som medlem får du möjlighet att vara med i en förening som bygger på följande kärnvärden.

Hållbarhet

Öppenhet

Generositet

Vi har som målsättning att vara ett spännande forum för information, kunskap och erfarenhet för utveckling av värdedrivna människor och organisationer.

Du är varmt välkommen att vara med!

DETTA INGÅR I MEDLEMSKAPET

Tillgång till spännande och värdefulla möten med personer och organisationer i ett gediget nätverk.

  • Inspiration att själv utvecklas gynnsamt och göra en personlig värdefull resa, i det lilla och i det stora
  • En möjlighet att bidra till nätverket med egna insikter och värderingar.
  • Vårt nyhetsbrev
  • Värdefulla luncher och Värdefulla caféer på olika platser i Sverige.
  • Diverse aktiviteter, temadagar, föreläsningar, seminarie‍‍‍r och utbildningar.
  • Rabatt på alla våra utbildningar:

Årsavgiften gäller för en löpande medlemsperiod av 12 månader.
Ev. uppsägning skall ske skriftligen 3 månader före medlemsperiodens utgång annars löper medlemskapet vidare med 12 månader.


OBS! Föreningens verksamhet är momsbefriad, vilket innebär ingen moms på medlemsavgifter.  

MEDLEMSAVGIFT

VARFÖR BLI MEDLEM I VALUES ACADEMY?

Values Academy leder utvecklingen av ett hållbart Värdedrivet Ledarskap® för individer, organisationer, samhället och världen i stort.

© 2017 Values Academy - all rights reserved

VALUES ACADEMY

c/o Tore Palmén
Lerviksvägen 64
260 91 Förslöv

Kontakt: Patrik Andersson, ordförande 0735 054 233
E-mail:  info@valuesacademy.se

SAMARBETSPARTNERS, SPONSORER & NÄTVERK

Richard Barrett är grundare av Values Centre och har utvecklat CTT verktygen. Richard Barrett ́s Modell strukturerar och relaterar både till en organisations värderingar såväl som till individers värderingar och behov, och är en vidareutveckling av Maslow ́s modell. Richard Barret ́s 7 medvetenhetsnivåer (7 levels of consiousness) är utvecklade för att strukturera hur människors motivation styrs och prioriteras utifrån våra värderingar och behov. I CTT modellen relateras och struktureras alla våra värderingar att tillhöra någon av de sju motivationsnivåerna.

Social Venture Network är ett internationellt nätverk som arbetar för långsiktig hållbarhet i affärer och verksamheter.Medlemmarna är företag och organisationer som arbetar lokalt i varje land med frågor om god etik, miljöhänsyn och socialt ansvar.  http://www.svnsweden.se    

CSR – Corporate Social Responsibility www.csrsweden.se


Är ett nationellt och internationellt nätverk för att uppmuntra och stödja företagens sociala ansvarstagande.

Ekskäret är en plattform för människans och samhällets utveckling. Ekskäret främjar människans utveckling genom att uppmuntra ifrågasättande och utforskande av våra grundantaganden och värderingar. På så vis hoppas vi kunna skapa beteendeförändringar som i sin tur leder till bestående systemskiften i samhället. Ekskäret verkar för att alla kan mötas med gränsöverskridande perspektiv och vara aktiva samskapare av en mer välmående, rättvis och hållbar värld. Values Academy samarbetar med Ekskäret.

Gränslösa möten vill skapa tillväxt och utveckling genom att erbjuda intressanta mötesplatser såväl fysiska som digitala för personer med olika bakgrunder, erfarenheter och kompetenser. Vi sammanför människor från olika länder, verksamheter och branscher med olika kopmpetenser, erfarenheter och kulturella referensramar med syfte att skapa ett bättre samhälle.  Gränslösa möten anordnar framtids- och hållbarhetsseminariet A Sustainable Tomorrow (AST). Här möts företagsamma människor från olika branscher för att få ny kunskap som kan omsättas i handling.

Årets tema är: Hur skapar man långsiktig framgång i en föränderlig värld?

SVN - Social Venture Network www.svnsweden.se

Gränslösa möten/A Sustainable Tomorrow www.granslosamoten.se

Barrett Values Centre

Culture Transformation Tools     www.valuescenter.com

Ekskäret     www.ekskaret.se

Har du tips på fler som borde listas under nätverk?
Tipsa gärna Patrik Andersson, ordförande. patrik.andersson@valuesacademy.se

VALUES ACADEMY

- Värderingsresan

- Personligt Värdedrivet Ledarskap - PVDL

- Organisatoriskt Värdedrivet Ledarskap - OVDL

FYLL I MEDLEMSANSÖKAN HÄR - DET KOSTAR BARA 200/ÅR!

 

KLICK HÄR!