VALUES ACADEMY

 • Att genom utbyte av idéer och kunskap bidra till insikter om processer som formar värdedrivna organisationer och människor.
 • Att aktivt driva en dialog för att skapa en ökad medvetenhet om värderingar och dess betydelse för hållbar utveckling av människor och samhälle.
 • Att uppmuntra och vara en generös plats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom värdedriven utveckling.
 • Att samla, sammanställa och sprida olika professionella aktörers mångsidiga erfarenhet och kunskap om värdedriven utveckling.
 • Att vända sig till ledare och organisationer inom offentliga och privata verksamheter samt samhället i övrigt, som har eller som vill ha möjlighet att påverka det samhälle vi lever i.
 • Att vända sig till människor, företag och organisationer i Sverige och utomlands som har ett engagemang för och önskar skapa värdedrivna ledare och verksamheter.

VISION

Att vara ett forum som ger inspiration och tillhandahåller insikter, kunskaper och metoder om värderingars betydelse för människor och världen i stort.

Att skapa medvetet värdedrivet ledarskap som frigör människans fulla potential i harmoni med en hållbar samhällsutveckling.

STYRELSELEDAMÖTER

STADGAR

Är du intresserad av Values Academy – läs föreningens stadgar här.

Tore Palmén - Partners Garden (Ordförande)tore.palmen@valuesacademy.se

 

Mats Björud - MB Consulting (Ledamot, Kassör)
mats.bjorud@valuesacademy.se

SPACE

Thomas Ekbom (Ledamot) thomas.ekbom@valuesacademy.se

SPACE

Patrik Andersson - Helhetskommunikation & Co (Ledamot)patrik.andersson@valuesacademy.se

SPACE

Gunnel Eneroth - Eneroth & CO Consulting  (Ledamot)
gunnel.eneroth@valuesacademy.se

SPACE

Pirjo Unnerstad (Ledamot )

Pirjo.Unnerstad@ikanobostad.se

SPACE

Anders Welin (Ledamot & Sekreterare)

anders.welin@valuesacademy.se

SPACE

SPACE

Koden fastslår att vår verksamhet, i enlighet med ideella föreningar, ska utföras i samklang med föreningens stadgar och följande principer;

 • Vi respekterar individens rättigheter samt agerar i enlighet med god ideell föreningssed.
 • Vi deltar inte i olagligt branschsamarbete.
 • Vi följer lagar och förordningar, sköter verksamheten med integritet och ärlighet, samt tar ansvar för våra handlingar.
 • Vi accepterar inte att mutor erbjuds, begärs eller tas emot. Vi uppmuntrar våra medlemmar att undvika situationer där lojaliteten mot Values Academy kan komma i konflikt med andra personliga intressen.
 • Vi försöker ständigt att påverka positivt genom föreningen den omgivande miljön och människors hälsa.
 • Vi diskuterar eller genomför inte affärer i eget intresse, under VA ́s aktiviteter eller andra arrangemang, som Values Academy genomför.

UPPFÖRANDEKOD - CODE OF CONDUCT

STYRELSELEDAMÖTER

Om du vill veta mer om Values Academy är du varmt välkommen att höra av dig till någon av oss som är ledamöter i styrelsen.

STADGAR & UPPFÖRANDEKOD

facebook-mono

Ejna Palmén - Partners Garden  (Suppleant)

ejna.palmen@valuesacademy.se

SPACE

Linda Löfvenstråle (Suppleant)

linda.lofvenstrale@valuesacademy.se

ACE

Bente Resberg  (Suppleant)

benteresberg@gmail.com

SPACE

 

SPACE

 

SPACE

SPACE

SPACE

Download: ÅR och Rev.ber. VA 2017.pdf

MISSION

Hållbarhet - Öppenhet - Generositet

Våra mål i korthet...

TESER

Fundamentet till Hållbart Värdedrivet ledarskap är det Personliga och Organisatoriska Värdedrivna ledarskapet. Enligt Values Academy bygger Hållbart Värdedrivet ledarskap på följande grundläggande teser:

Download: Teser Hållbart Värdedrivet Ledarskap 190214.pdf

Download: Stadgar-Values-Academy-14-04-07-1.pdf

Download: VA-valberednings förslag 2019-04-11.pdf