• Att genom utbyte av idéer och kunskap bidra till insikter om processer som formar värdedrivna organisationer och människor.
 • Att aktivt driva en dialog för att skapa en ökad medvetenhet om värderingar och dess betydelse för hållbar utveckling av människor och samhälle.
 • Att uppmuntra och vara en generös plats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom värdedriven utveckling.
 • Att samla, sammanställa och sprida olika professionella aktörers mångsidiga erfarenhet och kunskap om värdedriven utveckling.
 • Att vända sig till ledare och organisationer inom offentliga och privata verksamheter samt samhället i övrigt, som har eller som vill ha möjlighet att påverka det samhälle vi lever i.
 • Att vända sig till människor, företag och organisationer i Sverige och utomlands som har ett engagemang för och önskar skapa värdedrivna ledare och verksamheter.

VISION

MISSION

Att vara ett forum som ger inspiration och tillhandahåller insikter, kunskaper och metoder om värderingars betydelse för människor och världen i stort.

Att skapa medvetet värdedrivet ledarskap som frigör människans fulla potential i harmoni med en hållbar samhällsutveckling.

KONTAKT OSS

Våra Kärnvärden är...

STYRELSELEDAMÖTER

STADGAR

Är du intresserad av Values Academy – läs föreningens stadgar här.

Patrik Andersson - Helhetskommunikation & Co (Ordförande)

patrik.andersson@valuesacademy.se

SPACE

Mats Björud - MB Consulting (Ledamot, Kassör)
mats.bjorud@valuesacademy.se

SPACE

Thomas Ekbom (Ledamot) thomas.ekbom@valuesacademy.se

SPACE

Tore Palmén - Partners Garden (Ledamot)
tore.palmen@valuesacademy.se

SPACE

Gunnel Eneroth - Eneroth & CO Consulting  (Ledamot)
gunnel.eneroth@valuesacademy.se

SPACE

Suzanne Lång - On Equal Terms (Ledamot + Webbansvarig)

suzanne.lang@valuesacademy.se

SPACE

Anders Welin (Ledamot & Sekreterare)

anders.welin@valuesacademy.se

SPACE

SPACE

Download: Stadgar-Values-Academy-14-04-07-1.pdf

Koden fastslår att vår verksamhet, i enlighet med ideella föreningar, ska utföras i samklang med föreningens stadgar och följande principer;

 • Vi respekterar individens rättigheter samt agerar i enlighet med god ideell föreningssed.
 • Vi deltar inte i olagligt branschsamarbete.
 • Vi följer lagar och förordningar, sköter verksamheten med integritet och ärlighet, samt tar ansvar för våra handlingar.
 • Vi accepterar inte att mutor erbjuds, begärs eller tas emot. Vi uppmuntrar våra medlemmar att undvika situationer där lojaliteten mot Values Academy kan komma i konflikt med andra personliga intressen.
 • Vi försöker ständigt att påverka positivt genom föreningen den omgivande miljön och människors hälsa.
 • Vi diskuterar eller genomför inte affärer i eget intresse, under VA ́s aktiviteter eller andra arrangemang, som Values Academy genomför.

UPPFÖRANDEKOD - CODE OF CONDUCT

STYRELSELEDAMÖTER

våra mål i korthet...

hållbarhet

öppenhet

generositet

Om du vill veta mer om Values Academy är du varmt välkommen att höra av dig till någon av oss som är ledamöter i styrelsen 2017-2018.

Values Academy leder utvecklingen av ett hållbart Värdedrivet Ledarskap® för individer, organisationer, samhället och världen i stort.

© 2018 Values Academy - all rights reserved

VALUES ACADEMY

c/o Tore Palmén
Lerviksvägen 64
260 91 Förslöv

Kontakt: Patrik Andersson, ordförande 0735 054 233
E-mail:  info@valuesacademy.se

VALUES ACADEMY

STADGAR & UPPFÖRANDEKOD
facebook-mono

Ejna Palmén - Partners Garden  (Suppleant)

ejna.palmen@valuesacademy.se

SPACE

Linda Löfvenstråle (Suppleant)

linda.lofvenstrale@valuesacademy.se

ACE

Lena Larsson Daag (Suppleant)

lena.larsson-daag@valuesacademy.se

SPACE

Marie Lindecrantz - Lindecrantz Information AB (Suppleant) marie.lindecrantz@valuesacademy.see

SPACE

Patrizia Bricca (Suppleant)

SPACE

SPACE

SPACE

Download: ÅR och Rev.ber. VA 2017.pdf