Values Academy utbildningar inom personligt och organisatoriskt värdedrivet ledarskap har fokus på att öka medvetenheten för personliga och organisatoriska värderingar. Att ge verktyg, metoder och inspiration för att utvecklas och utveckla i linje med värdegrunden. Medvetenhet om värderingar och verktyg gör det möjligt för individer och organisationer att ta tillvara på sin fulla förmåga, energi och potential. Det säkrar hållbarhet och långsiktighet både för person, organisation och samhälle.

Kontakta Patrik Andersson patrik.andersson@valuesacademy.se för mer info.

Utbildningen ger insikt och förståelse för hur personliga värderingar skapar en gemensam kultur. Utbildningen lyfter fram ledarskapet i synnerhet samt de gemensamma nämnarna för långsiktig hållbar framgång.

Utbildningen:

 • Ger ökad medvetenhet om dina värderingar och deras betydelse i ett sammanhang.
 • Ger verktyg för att skapa en gemensam värdegrund - från personliga till gemensamma/organisatoriska värderingar.
 • Ger exempel på metoder och verktyg för att systematiskt utveckla ett Organisatoriskt Värdedrivet ledarskap med utgångspunkt i företagskulturens värderingar.

Utbildningen ger insikt i och förståelse för dina personliga värderingar. Du får verktyg för att bättre ta tillvara och utveckla dig själv med utgångspunkt från dina värderingar och det som är viktigt för dig.

Utbildningen:

 • Skapar förståelse för och möjlighet att fördjupa dig i dina personliga värderingar.
 • Ökar medvetenheten för dina personliga värderingar och deras betydelse både på ett personligt plan och i relationen med andra.
 • Ger inspiration och praktiska verktyg till hur du kan använda dig av dessa insikter och ta dem vidare i de sammanhang där du själv verkar.

Utbildningen ger teorier kring värderingar, personlig och organisatorisk utveckling. Den bjuder in till en resa till dig själv, till möten med likasinnade och oliksinnade. Den ger möjlighet till reflektion och samtal i par och grupp.

Utbildningen:

 • Ger ett ökat självförtroende. Lyfter fram olika sätt att skapa goda möten.
 • Tydliggör en strategi för att utveckla kulturen på din arbetsplats.
 • Tydliggör en strategi för att utveckla ett hållbart samhälle.

Vi på Values Academy kommer gärna ut till din organisation och är ett stöd i er utveckling av värdedrivet ledarskap. Låter det intressant?

Exempel på teman:

 • Vad är värderingar?
 • Värdet av värderingar.
 • Sammanhanget mellan organisationskultur och personliga värderingar.
 • Värderingar som en väg till arbetsglädje och resultat.

Kontakta Patrik Andersson patrik.andersson@valuesacademy.se  för mer information..

UTBILDNINGAR i

VÄRDEDRIVET LEDARSKAP

PERSONLIGT VÄRDEDRIVET LEDARSKAP - PVDL

ORGANISATORISKT VÄRDEDRIVET LEDARSKAP - OVDL

VÄRDERINGSRESAN

VÅRA UTBILDNINGAR :

KAN DET VARA INTRESSANT MED EN FÖRELÄSNING OM VÄRDERINGAR?

Values Academy leder utvecklingen av ett hållbart Värdedrivet Ledarskap® för individer, organisationer, samhället och världen i stort.

© 2‍‍‍018 Values Academy - all rights reserved

VALUES ACADEMY

c/o Tore Palmén
Lerviksvägen 64
260 91 Förslöv

Kontakt: Patrik Andersson, ordförande 0735 054 233
E-mail:  info@valuesacademy.se

VALUES ACADEMY

facebook-color